Phân biệt None và Nothing

Phân biệt None và Nothing

Mr. Denson wanted to purchase a special edition gold-plated watch from Utica Watches, but there were —— left.

(A) none

(B) nothing

(C) something

(D) some

Câu này chủ yếu các bạn phân vân A và B.

Câu này chủ yếu các bạn phân vân A và B.

o None (pronoun) không có bất cứ cái nào/người nào trong một nhóm nhóm người/thứ gì được đề cập.

I’d like some more cheese.” I’m sorry there’s none left”
Tôi muốn thêm phô mai. Tôi xin lỗi vì không còn phô mai nào nữa.

Có đề cập đề đối tượng phô mai rồi nên bạn dùng none.

Nothing (pronoun) không thứ gì cả, chỉ chung chung.

There was nothing in the drawer.
Không có bất cứ thứ gì trong ngăn kéo cả.

==> chỉ chung chung nên bạn dùng nothing.

Trong câu đề bài, phía trước đó có đề cập đến “phiên bản đồng hồ mạ vàng đặc biệt” rồi nên bạn dùng none.

Denson muốn mua phiên bản đồng hồ mạ vàng đặc biệt từ Utica Watches, nhưng không còn chiếc nào.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of